Choď na obsah Choď na menu
 

 


2% pre Maximka

A je tu rok 2021, budeme veľmi radi, keď sa rozhodnete venovať dve percentá Maximkovi. Ďakujeme, Maximko s rodičmi.

Vyhlasenie za 2020 Maximkovi.pdf

142618911_2820852788153725_6728125360011086297_n.jpg

 

 

Dôležitý oznam:

Termín na podanie Vyhlásení na poukázanie 2% z daní sa posunulo takto : 
(1)Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.

 
 
 
 

Aj v roku 2020 sa potešíme, ak svoje 2% za rok 2019 venujete nášmu Anjelikovi

maximkovi-2--za-rok-2019.png

vyhlasenie2-maximkoviZa2019.pdf

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-za-rok-2019.pdf

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

2% Dôležité termíny a informácie

 • 15.2.2020 – do tohto termínu musí zamestnanec požiadať zamestnávateľa /mzdovú účtovníčku o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ 
   
 • 31.3.2020 - posledný termín podania daňového priznania DPPO (Daňové priznanie právnických osôb) DPFOA a DPFOB (Daňové priznanie fyzických osôb) na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak)
   
 • 30.4.2020 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste bydliska

podakovanie-darcom-2--pre-maximka.jpg

Od 1.1.2018 je potrebné vypĺňať do kolonky pre IČO čísla na miesta, kde sú v obrazku X-ká. Ďakujeme, že Vás ani táto zmena neodradí pomôcť Maximkovi.

26943506_1794943217190524_374136336_n.jpg

 

 

 

 

Údaje o prijímateľovi: 

IČO: 45740852

Právna forma: neinvestičný fond

Názov: Maximko n.f.

Ulica: Wuppertálska, číslo: 1

PSČ: 040 23

Obec: Košice

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

 

Aktuality z nášho a už aj Vášho sveta zázrakovlaugh

S Božou pomocou všetko funguje ako má a Vaše 2% za rok 2014 už z veľkej časti nabehli na účet Maximko n.f. a preto sme si dovolili už takto dopredu zadovážiť nášmu Maximkovi už teraz v júli 2015 v mesiaci jeho 6 narodenín, chodák Grilo. Zatiaľ ho máme zapožičaný a po vyplatení bude už Maximkov.

Je to ozaj zázrak, že napriek mojim temer nulovým znalostiam o neinvestičných fondoch sa nám to podarilo. Veľmi Vám chcem poďakovať, známym, neznámym, blízkym i vzdialeným, včetkým vám, ktorým náš chlapček nie je ľahostajný a aj takto mu umožňujete byť niekým, niekým kto má možnosť vidieť svet, nie len z náručia rodičov ale aj z výšky svojich vlastných nôh. So slzami v očiach ďakujeme...

A Maximkova reakcia na chodák?laugh

maximko-a-grillo.jpg

Pozdravujeme našich milých darcov 2% dane,

keďže Maximko n.f. splnil potrebné náležitosti k registrácii poberateľov 2 percent dane, od roku 2015 už môžeme zbierať peniažky priamo na účet Maximkovho neinvestičného fondu. 

http://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre/Poberatelia2zdane–vyhľadávanie/Poberatelia2zdane–detail.aspx?id=146

 

Údaje o prijímateľovi: 

IČO: 45740852

Právna forma: neinvestičný fond

Názov: Maximko n.f.

Ulica: Wuppertálska, číslo: 1

PSČ: 040 23

Obec: Košice

maximko-febr.2015.jpg

Tlačívá na poukázanie 2% dane nájdete na adrese:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

alebo tu je naše už predvyplnené Vyhlasenie za rok 2014

 

1) Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015:
1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2015, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o
odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
• Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov
prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2014. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
• IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
• Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

2) Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2015:
1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2015. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku

3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
• V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
• Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri
organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
• Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Poznámky:
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
• IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava, kolónku na SID nechajte prázdnu.

3) Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014.
5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
• Fyzické osoby poukazujú v roku 2015  2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
• Do kolónky ROK sa píše 2014
• Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava, kolónku na SID nechajte prázdnu.

Pekný deň!

Ďakujeme našim milým darcom 2% daní za rok 2013, vďaka Vám sme mohli Maximkovi v roku 2014 zakúpiť výbornú rehabilitačnú stoličku Nandu, ktorú má Maximko v škôlke a konečne sa nešmýka ani nesedí s ohnutým chrbátikom!!!! 

Vďaka Vašej podpore sme mohli Maximkovi z vyzbieraných 2 percent zakúpiť aj toaletnú stoličku a uhradiť mu rehabilitácie. Zo  Vám ďakujeme aj mene nášho slniečka Maximka.

nandu-nahlad.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10365787_872950052723183_4648033051284701206_n.jpg10301542_873060096045512_194879384657319771_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4.2013 V tento krásny slnečný deň nadobudlo s Božou pomocou právoplatnosť rozhodnutie Obvodného úradu o registrácii neinvestičného fondu Maximko n.f.

registracia.jpg

 

Názov: Maximko n.f.

IČO: 45740852

Zriaďovateľ: Maximkova mamka

Štatút fondu:

Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na podporu liečby  dieťaťa s ŤZP Maximiliána.

Prostriedky fondu môžu byť použité na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotných pomôcok, pomôcok uľahčujúcich právoplatné a plnohodnotné začlenenie Maximiliána do spoločnosti, na hradenie terapií, rehabilitačných pobytov, ozdravovacích pobytov, individuálnych cvičení, operácií a iných zdravotných úkonov na území SR aj v zahraničí. 

Bližšie údaje poskytujeme mailom na adrese maximko@maximko.sk .

 

Týmto zo  ďakujeme pánovi notárovi Vojtechovi K. za jeho odbornú pomoc pri zriaďovaní nášho neinvestičného fondu, za vyhotovenie notárskej zápisnice a jeho veľkú ústretovosť, čoho si veľmi vážime.

=============================================================

Ako neinvestičný fond budeme môcť zbierať pre Maximka 2% dane priamo, až po registrácii u notára v Septembri 2014. Teda za rok 2014. Dovtedy zbierame 2% spôsobom ako doposiaľ.

Výročné správy z činnosti nášho neinvestičného fondu, budú k dispozícii na vyžiadanie mailom na adrese maximo@maximko.sk .

 

Maximko n.f. koná od 5.6.2013 verejnú zbierku v OC Cassovia v Košiciach,

v butiku Ageli ´s.

vz-maximko-nf.jpg

 

Text verejnej zbierky:

Dobrý deň,

oslovujeme Vás verejnou zbierkou neinvestičného fondu Maximko n.f., ktorej cieľom je vyzbieranie finančných prostriedkov pre chlapčeka s Angelmanovym syndrómom. 

Maximko je úžasný usmievavý chlapček, ktorý  chce dať tomuto svetu veľa. 

Toto leto bude mať svoje štvrté narodeninky, no ešte nevie sám sedieť, stáť, chodiť. Žiaľ diagnóza Angelmanov syndróm neumožňuje detičkám naučiť sa ani rozpraváť, o to viac sa musia snažiť, aby dokázali vyjadriť svoju lásku k životu iným spôsobom. 

Radi by sme touto formou poukázali na existenciu Angelmanovho syndrómu a ukázali, že každý človek je výnimočným, či už je zdravý alebo nie.

Výťažok tejto zbierky bude použitý na financovanie rehabilitácii a hipoterapie nášho Anjelika Maximka. 

Ako poďakovanie za Váš prejav záujmu a podpory chceme Vám venovať darček- náušničky od Maximkovej mamky. Veríme, že Vás potešia ;} 

peciatka.jpg

Maximko s mamkou

 " Obvodný úrad Košice odbor všeobecnej vnútornej správy ako registrovaný úrad neinvestičných fondov berie na vedomie oznámenie správkyne neinvestičného fondu Maximko n.f. o konaní verejnej zbierky. Týmto boli splnené všetky podmienky na vykonanie verejnej zbierky uvedené v paragrafe 20 ods. 2 citovaného zákona. " ................výňatok zo dňa22.05.2013

 

15.2.2014 Druhý medzinárodný deň detí s Angelmanovým syndrómom je dňom kedy by sme chceli odmeniť našich podporovateľov výnimočným darčekom...

 

obrazok-as-md.jpg

A to takýmito anjelikovskými náušničkami, ktoré budú súčasťou verejnej zbierky v butiku Angeli's obchodného centra Cassovia v Košiciach.

 

 

imgp2917.jpg

9.10.2012 v tento deň Maximkovi priviezli jeho chodáčik, volá sa Crocodile.

Je od firmy R82.  Veľmi sa mu tešíme. Mohli sme si ho dovoliť vďaka našim vzácnym darcom 2%, ktorí neváhali a poukázali svoje percentá na účet Aktívneho vozíka a tým nám. Touto formou vám všetkým Ďakujeme!

Tento chodák je typovo iný, ako sme pôvodne chceli, ale považujeme ho po porade s odborníkmi za vhodnejší. Ak by mal chodák veľa oporných bodov, Maximko by na ňom len visel a sám nestál. Preto sme zvolili typ chodáka jednoduchší, no stabilný a umožňujúci pohyb do všetkých smerov.

Maximko momentálne krôčky nerobí,ale môžeme na ňom trénovať niečo iné, nie menej dôležité a to chôdzu.

Držte nám prsty a opäť prosíme o vrúcne modlitby za nášho anjelika, aby sa nebál a mal dostatok síl kráčať vpred!  

podakovanie-nasim-darcom.jpg

  Pripájam ešte jedno poďakovanie a to pani Julke, ktorá nás nepozná a pri náhodnom pohľade na tento náš letáčik nám poslala peniažky, ktoré použijeme na hipoterapiu na ďalši mesiac. Zo ďakujeme, bolo to pre nás ozaj prekvapivé. 

nasim-darcom.jpg

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Neinvestičný fond založenie

(Martina , 7. 11. 2018 9:25)

Prosím vedeli by ste ni poradiť ako založiť neinvestičný fond mám dcérku so svalovou dystrofiou a chcela by som pre ňu si zbierať 2% dane
Nakoľko nájsť serióznu organizáciu cez ktorú by sa dalo zbierať je problém
Ďakujem Martina

Re: Neinvestičný fond založenie

(Martina, 7. 11. 2018 9:27)

Moja adresa je martina.antolova123@gmail.com

Re: Re: Neinvestičný fond založenie

(Maximkova mamka, 7. 11. 2018 12:09)

Dobry den, poslem Vam mail:}