Choď na obsah Choď na menu
 

 


Terapie

1) Vojtová terapia  

Ako prvú metódu cvičenia sme skúsili Vojtovú metódu, ide o reflexné cvičenie. Môžeme si ju priblížiť tak, že táto metóda sa snaží oživiť spiace svaly a pripomenúť mozgu ich existenciu. Každý pohyb, každý sval a v podstate všetko „fungovanie“ v našom tele závisí od CNS (centrálna nervová sústava). Ak má dieťa poškodený mozog alebo ak jeho mozog pracuje trocha odlišne, zaostáva v pohybovom vývoji. Hovorí sa o dieťati s centrálnou koordinačnou poruchou (CKP). Vojtova aktivačná terapia sa snaží podnietiť CNS, a tým odblokovať oslabené alebo nepoužívané svaly. Táto metóda má dva aktivačné modely: reflexné otáčanie a reflexné plazenie (tzv. lokomóciu). Snahou je, vyvolať pohyb.

 Začali sme cvikom v polohe na chrbátiku, pričom sme plačili na presný bod pod hrudníčkom a cieľom stimulácie tohto bodu bolo priťahovanie nožičiek k brušku. Intenzita cvičenia sa zvyšovala, cvičievali sme 4x do dňa na rehabilitačnom stole, ktorý sme si museli zakúpiť. Medzi jednotlivými cvičeniami sme stíhali akurát niečo zjesť a Maximko od únavy hneď zaspal. Nechodievali sme vonku, lebo sme na to nemali čas. Cvičenie Maximkovi pomohlo v dovyvíjaní pľúc, otvorili sa mu a naučil sa správne plakať a súčasne dýchať. Plač bol veľmi silný, cvičili sme aj plakali. Pribúdali cviky v polohe na boku, na brušku a tie boli čoraz náročnejšie. Maximko rástol, mocnel a naučil sa veľmi šikovne unikať pri cvičení z týchto polôh. Po pol roku tohto cvičenía sme začali pochybovať o jeho účinku na Maximka. Vieme, že mnohým detičkám s DMO táto metóda pomáha najviac, no u nás to asi vyvolalo aj prejavy predispozícií k epilepsii. Štúdie, ktoré sa zaoberali vplyvom Vojtovej metódy na epilepsiu žiaľ neboli podľa našich znalosti ukončené jednoznačne. Maximko bol z cvičenia nesmierne unavený a nebadali sme pokrok vpred, nepretáčal sa, nechcel sa hrať na brušku.

 terap-1.jpg

 Dali sme si od tohto cvičenia pauzu mesiac a vtedy prišla vytúžená zmena J Maximko sa začal pretáčať. Od vtedy sme si povedali, že Maximko má svoj jedinečný vývojový postup, ako mu hlavička dovolí, tak ide dopredu. Že nemôžeme ho preťažovať. Hľadali sme pre nás vhodnejšiu metódu cvičenia a pani doktorka fyzioterapeutka nám odporúčila skúsiť Bobath koncept.

2) Bobath koncept

 S cvičením Bobathu sme začali v roku 2010.

 European Bobath Tutors Association (ďalej EBTA) definovala koncepciu NDT Bobath v Berlíne v roku 2004 : NDT Bobath koncept ponúka perspektívny interdisciplinárny prístup so zameraním na riešenie problému k diagnostike, liečbe a manažmentu jednotlivca s obmedzenou schopnosťou plnohodnotne sa zúčastňovať na každodennom živote kvôli narušeniu motorických, senzorických, percepčných a kognitívnych funkcií vyplývajúceho z poruchy CNS.

Bobathova metóda je nielen spôsob rehabilitácie ale aj spôsob určitého celkového prístupu k dieťaťu s poruchou motorického vývoja. Spočíva v poznaní, že pri zmenenom svalovom napätí sval nie je schopný urobiť normálny pohyb. Cieľom je predovšetkým dosiahnuť relaxáciu svalového napätia pomocou polohových a pohybových reflexov, ktorými sa telo, alebo časť tela dostáva do polohy opačnej ako je nesprávna. Týmto sa dieťa odučí neprávny pohyb a učí správny. Tento spôsob sa používa pri všetkých denných  aktivitách napríklad aj pri písaní, kreslení, rozprávaní, jedení a podobne.

Základom celej Bobathovej metódy je poznanie svalového napätia a stanovenie jeho zmeny. Ak dieťa má zmenené svalové napätia či v zmysle zníženého napätia lebo zvýšeného napätia, následkom je vždy nesprávny pohyb. Ak dieťa opakovane vykonáva tento nesprávny pohyb, zafixuje si ho. Preto je dôležité upraviť svalové napätie a nacvičiť správny pohyb.

Dieťa, ktoré má správne svalové napätie je aktívne, spontánne dobre pohyblivé, učí sa bez problémov novým pohybom a zručnostiam. Dieťa so zmeneným svalovým napätím vynakladá na nesprávny pohyb oveľa vyššiu námahu, rýchlo sa unaví, nezískava nové zručnosti tak ľahko a správne ako dieťa s normálnym svalovým napätím.

Metóda je vhodná pre predčasne narodené detí a pre všetky deti, u ktorých došlo k poškodeniu mozgu pred narodením alebo v krátko po pôrode,  pre deti s detskou mozgovou obrnou.

Pri tejto metóde sa využívajú rôzne pomôcky, napríklad fitlopta, valec, lavička, špeciálne sedačky, stojany na udržanie polohy v stoji, špeciálne topánky, vložky, rôzne ortézy na horné a dolné končatiny. Aj tu sa v yužíva aktívny pohyb dieťaťa a pomôcky sa používajú v obmedzenej miere, tak aby si dieťa nezvyklo na veľkú podporu. To znamená, vždy len toľko, koľko je nevyhnutné. Používajú sa len vtedy, ak dieťa nie je schopné samo vytvoriť správnu funkciu a je potrebné ho to v úvode naučiť za použitia pomôcky.

terap-2.jpg

 My sme začali cvikmi na fitlopte, postupne sme prešli na cviky pri lavičke a rebrinách. Považujeme túto metódu za vhodnú pre Maximka, je ňou motivovaný a správne vedený tetou Aďou. Chodievali sme k nej cvičiť 2x týždenne, ale tým, že ju potrebuje veľa detičiek zredukovalo sa nám to na raz týždenne a menej. Vďaka tomuto cvičeniu sa Maximko naučil pretáčať, plaziť, ťahať sa na kolienka, do sedu(2011),už sa vie vytiahnuť za pomoci rúk na nôžky a učíme sa pevne sedieť ba aj stáť(2012). Sedenie trénujeme aj na valci. V novembri 2012 sa Maximko vie už sám dostať na štyri! Dvihne riťku a už je na kolienkach, potom už len vystrie rúčky a je opretý o dlane. Robí to tak ľahko akoby chcel povedať, že to toto som trénoval tak dlho? Veď to je hračka

 

imgp1022.jpg

3) Plávanie

Plávať chodievame od malinka. Najskôr to bol Hubart, potom plávanie s detmi v penzióne Barca každú sobotu za 10eur a na striedačku ešte chodievame plávať do Detského centra na Ťahanovské riadky, kde nám plávanie čiastočne hradí poisťovňa. Maximko miluje vodu. Doma sa kúpe každý deň vo vani sám. Takú obrovskú radosť má z vody a už sa udrží sám plávať v kolese

 hubart.jpghubart2.jpg

habart3.jpg

 V lete 2012 sa Maximko naučil sám plávať v kolese a zdokonalil sa v plávaní vo svojom bazéne u babky. Maximko krásne kope nôžkami, pláva na brušku aj na chrbátiku a vie sa aj otáčať. Vo vode sa cíti slobodne a môže sa pohybovať omnoho ľahšie ako mimo nej...

Maximkove prekrásne pohyby vo vode sú na videách v časti Novôtky.

4) Montessori terapia

Od roku 2011 chodievame aj na Montessori terapiu. Maximkovi sa venuje špeciálna pedagogička teta Monika.

Táto terapia vychádza z pozorovania dieťaťa, jeho prejavov a potrieb, učí ho rozvíjať jeho prirodzené schopnosti. Je výsledkom dlhoročného hľadania a overovania metód vzdelávania detí v predškolských zariadeniach a školách, ale tiež v rodine.

Inšpirovaná touto metódou som zostavila Maximkovi svoj systém hier.

Rozhodla som sa zaviesť do nášho režimu dňa hodinku zmysluplných náučných hier, kde trénujeme motoriku a aj logiku. Maximko pri tom sedí na stoličke za stolčekom.

1. hrou je vyťahovanie guľôčok nastoknutých na drevených tyčkách- veľkú radosť má z tejto hry Maximko aj ja, lebo mu to už krásne ide.

2. hrou je vyťahovanie hviezdičiek- plastové nádobky do piesku poukladané v sebe, vyťahujeme ich oboma smermi, aj keď sú dnom dole, aj keď naopak

3. hrou je pretáčanie strán v knižke, ktorú sme dostali od krstnej a na každej strane je vlepená buď látka alebo niečo ako srsť, na trénovanie hmatu

4. hrou je stávanie veže z kociek- to je na nás ešte zložité, ale snažíme sa

5. hrou je hra s plastelínou, tu musíme dávať obrovský pozor na nášho turbohryzoša, lebo hneď by ju zjedol

Tieto naše hry sú na videách v časti Náš rok 2012.

Za odmenu za každou splnenou úlohou má Maximko pesničku. Toľko sa zabáva na mamke, môj chrústik a ja sa teším, že je šťastný. Nechcem, aby tých hier bolo priveľa, ale aby sme sa postupne učili zložitejšie úkony. To, čo nám už ide super sa hráme tiež, lebo to Maximka motivuje, že je pochválený a vie, že keď pri novej hre dostane pochvalu, že to čo robí je správne.

Hlavné princípy pedagogiky M. Montessori:
 
Slobodná voľba

Dieťa by malo mať možnosť voliť si miesto, kde bude pracovať, materiál, s ktorým bude pracovať, či oblasť, s akou sa chce zaoberať, možnosť zvoliť si či chce pracovať samo, s kamarátom alebo v skupine, rovnako by malo mať možnosť vyjadriť svoje pocity, podeliť sa o zážitky a získané skúsenosti.
Voľba je inštinktívnou záležitosťou a vedie dieťa k výberu činnosti, ktorá podporuje jeho vývin. Slobodné rozhodovanie detí podľa svojich preferencií umožňuje pozorovať ich duševné a vývinové potreby. Učiteľ činnosti koordinuje a musí použiť svoje pedagogické majstrovstvo, aby bez príkazov pomohol dieťaťu nájsť činnosť, ktorá ho zaujme.

Pripravené prostredie
 
Priestor je usporiadaný do jednotlivých „kútikov“. Nachádza sa tu kútik pre praktický život, zmyslovú výchovu, kozmickú výchovu /všetko súvisiace s prírodou/, matematiku, jazyk a umenie. Všetky pomôcky sú prehľadne usporiadané v otvorených skrinkách. Usporiadanosť pomáha dieťaťu ľahšie sa orientovať a manipulovať s vecami, získavať poznatky o ich vlastnostiach a zákonitostiach.

Rešpektovanie senzitívnych fáz dieťaťa
 
Pojem senzitívnych období (období zvýšenej vnímavosti) zaviedla
M. Montessori na základe svojich pozorovaní a úvah, že dieťa má vo svojom vývine určité citlivé obdobia, kedy je jeho vnímavosť nasmerovaná na isté podnety, napr. hudbu, písanie, farby, reč atď. Vtedy si dieťa osvojuje dané schopnosti mimoriadne ľahko a s veľkým záujmom.

Polarizácia pozornosti
 
Polarizácia pozornosti je maximálna koncentrácia na určitú prácu. Dieťa zaujaté pomôckou, sa na danú činnosť maximálne sústredí, zabúda na seba a je maximálne pohltené činnosťou. Má tendenciu danú činnosť opakovať až pokiaľ ňou nie je nasýtené.

Princíp partnerstva
 
Osobnosť učiteľa
 
Správanie učiteľa k dieťaťu musí byť vždy plné rešpektu k jeho individualite. Učiteľ pôsobí ako rovnocenný partner, ktorý pomáha dieťaťu objavovať a učiť sa, prejavuje maximálnu otvorenosť, ústretovosť a trpezlivosť. Učiteľ má ísť dieťaťu príkladom, nerobiť veci ktoré neskôr dieťaťu sprostredkuje ako nežiadúce. Učiteľ má byť zameraný na dieťa, vyrovnaný, vnímavý, je preň dôležitý proces a nie výsledok, podporuje myslenie dieťaťa, nasleduje dieťa (berie ho vážne) - počúva, rešpektuje. Tým si buduje u dieťaťa prirodzenú autoritu a nie autoritu danú jeho povolaním.

Princíp samostatnosti
 
Dieťa vťahujeme do rozhodovania, vypočujeme prianie, požiadavku - neznamená, že ju musíme splniť - učíme sa spoločne hľadať kompromis. Dieťa si vždy nájde prostriedok a cestu ako zbierať skúsenosti. Je samostatné v hľadaní cesty ako si plniť priania a potreby a pritom aj cvičiť vnímanie, sebaporozumenie, kreativitu, schopnosť myslieť, teda svoju inteligenciu. Všetky pomôcky sú urobené tak, že dieťa môže svoju chybu zistiť samostatne. Rôzne formy kontroly chýb:
- mechanická kontrola chyby pomocou zmyslového materiálu /napr. hľadanie párov - pár je označený na druhej strane farbou - kontrola - ak som vybral správny pár zhoduje sa aj farba na rube./
- kontrola chyby pomocou zdokonalenej činnosti opakujúcim sa cvičením /s dieťaťom opakujeme danú činnosť až pokiaľ ju obsiahne samé/
- kontrola chyby porovnaním vlastnej práce s predlohou

Práca s pochvalou
 
Učiteľ sa snaží vyjadrovať tak, aby nehodnotil a neposudzoval, ale dával pritom najavo, že dieťa sa naučilo niečo nové, alebo mu prejavuje svoju náklonnosť a účasť.
Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia, úspešnosti, potrebuje aby si ho niekto všímal, potrebuje mať radosť a uspokojenie zo svojej práce.

5) Špeciálna pedagogička

Od augusta 2012 sa Maximkovi venuje špeciálna pedagogička Majka, ktorú máme blízko a chodievame k nej kočíkom. Ide o hodinku týždenne, kde sa pani Majka snaží nájsť tú najvhodnejšiu motiváciu a stimuláciu Maximkových zmyslov. Pani Majka nám navrhla skúsiť znakovanie Baby Signs, ktoré plánujeme vyskúšať podľa pokynov certifikovanej lektorky a aj za pomoci klinickej logopedičky.

 

imgp1165.jpg   imgp1162.jpg

Nasledujú obrázky našich domáckych hračiek na rozlišovanie tvarov, nácvik umiestňovania predmetov a zrakovú stimuláciu.

 

krabicka-tvary.jpg krabicka-farby.jpg

 6) Hipoterapia

 V roku 2012 sa nám podarilo dostať sa do poradovníka na hipoterapiu, veľmi sa tomu tešíme. Náš koník sa volá Kity. Mesačne to stojí 23eur a ide o 20min týždenne. Maximko si na koníka rýchlo zvykol a vďaka hipoterapii už sedí pevnejšie. Jazdiť chodíme na Popradskú v Košiciach, kde sa Maximkovi venujú šikovné pani učiteľky. V hipoterapii sme pokračovali aj na liečení v Kováčovej, kde som mohla na koni držať Maximka aj ja. Tam to stálo na 15min 3 eurá.

 kity.jpg    na-koni.jpg

Po necelom pol roku hipoterapie sa Maximko naučil sedieť na koni s krásnym rovným chrbátikom a už na ňom chvíľku posedí aj sám. Nasleduje zopár fotiek z októbrového jazdenia 2012, na fotke s Maximkom je pani učiteľka hipoterapeutka.

 

 na-koni2.jpg  na-koni1.jpgna-koni3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

7)Neurokineziterapia

 S touto terapiou sme začali v Júli 2012 na sústredení v Tatranskej Kotline. S touto terapiou prišiel na Slovensko Dr. Smolianinov. Počas roká sa konajú 4 sústredenia v trvaní 10 dní. Ide o projekt Sedmokráska nadácie j and t. Viac sa dočítate na stránke nadácie. Väčšina detí tam však chodí na 5 dní pretože je to pre ne veľmi náročné. Za každou sériou cvikov následuje naprávanie chrbtice a naťahovanie nožičiek fyzioterapeutom Anatoli Smolianinovom. Každý deň tohto sústredenia sa platí 50 eur priamo Smolianinovi a samozrejme je potrebné hradiť si aj ubytovania, najlepšie priamo na mieste, kde sa cvičí a teda v Sanatóriu v Tatranskej Kotline. Raz ročne sa dá ísť aj na delfinoterapiu k tomuto pánovi na Jaltu na Krym, to je aj náš cieľ na rok 2013, ešte musíme našetriť potrebných pár tisíc eur...

Neurokineziterapia je účinná metodika autora A.G. Smolianinova pre deti s detskou mozkovou obrnou (DMO), organickým poškodením centrálneho nervového systému (CNS), mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, poruchami pohyblivosti a inými diagnózami.

Výsledky dosahované pri neurokineziterapii:
vyrovnanie svalového napätia,
tlmenie a postupné odstránenie kontraktúr,
tlmenie a postupné odstránenie hyperkinéz,
postupná korekcia (náprava) telesných deformít,
harmonizácia koordinácie pohybov,
korekcia a postupná normalizácia pohybového vývinu,
zlepšenie fyziologického dýchania a prijímania potravy,
zlepšenie motorickej stránky aktívnej reči,
potlačenie nadmerného slinenia (salivácie),
stimulácia psychického a mentálneho vývinu.

 Táto terapia spočíva v dennodennom cvičení. Cvičí sa ráno aj popoludní a to v sériach po 5. My sme v začiatkoch tohto cvičenia, preto cvičíme v každej sérií po 50x kolísku (názov cviku) a 100x kolísku. Spočiatku na to Maximko reagoval plačom, veď isteže je to bolestivé, mal aj svalovú horúčku, ale po pár týždňoch cvičenia doma už cvičíme bez plaču Rozhodli sme sa s manželom ustáliť tieto cviky na počte 80 tiktakov, 110 kolíska v každej sérií, na vyšší počet to nebudeme zatiaľ zvyšovať(september 2012). Ide nám hlavne o Maximkovu kondíciu a ponaťahovanie končatín, aby mohli rovnomerne rásť, nie o cvičenie do vyčerpania. Túto terapiu máme ako podpornú k Bobath konceptu. Kde si Maximko osvojuje postupy, tak dôležité k naučeniu nového pohybu (postaviť sa, kráčať, robiť úkroky do strán).

Nemyslím si, že tieto postupy Bobath konceptu sa dajú nahradiť neurokineziterapiou. Ďieťa potrebuje vidieť a cítiť na svojom tele, čo znamená sedieť, stáť, chodiť, aby sa mohlo rozhodnúť a zistiť, čo všetko vďaka tomu pohybu dokáže samé a čo nové s ním objaví.

8) Baby Signs - znakovanie

So znakovaním sme začali 13. 09.2012.

 Znaková reč pre batoľatá Baby Signs bola vytvorená doktorkami Lindou Acredolo, PhD. a Susan Goodwyn, PhD. v období, keď som ani ja ešte nebola na svete. K nám sa táto metóda vedenia detičiek ku komunikácií s ich okolím dostáva ešte len "potajomky". Potajomky preto, že je náročné nájsť na Slovensku certifikované lektorky programu Baby Signs. Nám sa to podarilo. No žiaľ v našom veľkom meste takúto lektorku nemáme a preto sme požiadali o pomoc špec. pedagogičku a zároveň certifikovanú lektorku pani Natáliu, ktorá za nami ochotne pricestovala. Priniesla nám všetky potrebné informácie, materiály a najmä mnoho povzbudení do práce so znakovaním. 

Znakovanie je pre dieťa niečo tvorivé, hravé, niečo zaujímavé a zábavné. Deti radi používajú vlastné znaky, aby nás rodičov upozornili na svoje potreby a na to, že majú svoj názor na vec. Väčšina znakov programu Baby Signs bola odpozorovaná od detí a zároveň sú v mnohom podobné znakovej reči pre nepočujúcich.

Keďže sa tento program rozšíril už všetkými kontinentmi, príbehy detí, ktoré znakujú su ozaj bohaté a podnetné. Veď predsa každá maminka si najviac želá, aby svojmu dieťatku porozumela, obzvlášť v období, keď ešte nevie rozprávať. Je ťažko povedať, kedy so znakovaním začať, v knihe Znaková reč pre batoľatá, od tvorkýň tohto programu, sú tri pohľady na voľbu vhodného obdobia začiatku znakovania. Niektorí si za vhodné obdobie volia už obdobie narodenia bábätka, iní sú skôr za začiatok znakovania od 8 mesiacov a ďalší sa prikláňajú k veku 12 mesiacov. Je to na slobodnom rozhodnutí rodiča, každá z týchto možností má svoje za aj proti.

No ako uvádza táto publikácia dieťa je pripravené začať znakovať, pokiaľ dosiahlo aspoň dva z týchto mílnikov:

- začína ukazovať veci okolo seba

- prináša vám hračky či iné predmety a očakáva pritom vašu reakciu

- začína kývať na rozlúčku

- pohybuje hlavov na znak súhlasu resp. nesúhlasu

- začína sa zaujímať o obrázkové knižky

- osvojilo si už niekoľko slov, ale súčasne existujú ďalšie predmety, o ktorých by vám chcelo niečo povedať, avšak nevie to

 U nás síce žiaden z týchto mílnikov nie je jednoznačne prítomný, ale pre nás je zakovanie veľkou nádejou komunikácie. Keďže Angelmanov syndróm má za základnú charakteristiku nemožnosť rozprávať  potrebujeme mať iný záchytný bod komunikácie ako slovo samo.

Ak Pán Boh dá, naučí sa náš Maximko aspoň zopár znakov, aby sme sa toľko netrápili navzájom, kým odhalíme, čo Maximka trápi, čo by sám chcel robiť, či chce jesť, piť, či ho niečo nebolí...

Začíname so znakmi: mama, ocko, jesť, piť a znakom Maximkovej najväčšej motivácie znakom pre vodu a kúpanie.

Veľmi sa mi páčia brožúrky, leporelká a DVD programu Baby Signs, také milé bucľaté detičky ukazujú tie znaky. Aj touto cestou ďakujeme našej pani lektorke, že sme celý začiatočnícky set aj s kurzom u nás doma dostali od nej ako darček.

Maximkova prvá reakcia na DVD s týmto programom je zachytená na následujúcom videu. 

 Maximko si zvyká aj na okuliarky, asi preto ešte pozerá kade-tade, ale pesničky sa mu páčia, lebo sa pri nich hojdá. Dokonca sa pár krát počas sledovania DVD aj usmial. Všimla som si, že obzvlášť spozornel, keď sa na obrazovke objavil pomocník v znakovaní macko BeeBo so žltými rukavicami. Nechala som ho pozerať samého, aby bola jeho reakcia ničím neovplyvnená. Ku koncu mu bolo aj dlho sedieť, predsa to nie je ešte Maximkova obľúbená poloha to sedenie, ešte sa v nej necíti isto a preto sa opiera v sede o ruky neustále. To bude tiež prekážka k znakovaniu, to že Maximko nemá voľné rúčky, aby nimi mohol ukazovať. Budeme musieť skúšať znakovanie najskôr v ľahu.

25.9.2012 sa Maximko naučil svoj prvý znak a to náš vlastný znak Indian. Však mu to ide krásne? Keď som ho pochválila, tak si aj zatlieskal sám, tak sa teší, že sám vie niečo ukázať svetu.

 

21.11.2012 Máme nový znak, voláme ho brnkanie a význam má len taký, že ho vieme

(9)Delfinoterapia)

Na túto terapiu si ešte len šetríme.

DELFINOTERAPIA v Egypte dve centrá pre porovnanie. Info máme od jednej mamičky, ktorá vyskúšala obe. (september 2012)

Delfinoterapia v Macadi


Trvanie terapie: 30 min
Výhody terapie:
- Individuálny prístup - jedno dieťa, dvaja delfíny, dvaja terapeuti
- Konzultácia so špeciálnou pedagogičkou
- Masáž
- Bezbárierovosť
- Kvalifikovaní terapeuti
- Bezplatne požičiavanie neoprénov, k dispozícii všetky veľkosti
Nevýhody terapie:
- Časovo náročný program (cca 3 hodiny)
- Vzdialenosť delfinária
- Zákaz fotenia a kamerovania počas terapie (disponujú vlastným fotografom, fotky aj videá je možné kupiť si na konci terapie)
- Vyššia cena
- Rodič, ak nemá zakupených minimálne 10 terapiíi nemôže byť s dieťaťom v bazéne, ani v tesnej blízskoti pri bazéne tak, aby s ním mohol komunikovať

Cena za terapiu:
1 terapia= 100 eur
10 terapii = 1000 eur
Cena za fotografie z celej delfinoterapie (na CD) = 35 eur
Cena 1 fotografie, podla vyberu = 10 USD

V cene je zahrnutý transfer, delfínoterapia, masáž, špeciálny pedagóg. Pri kúpe balíčka 10-tich terapií môže byť rodič s dieťaťom vo vode.

Delfinoterapia v Hurghade

Trvanie terapie : 20 – 25 min
Výhody terapie:
- Individuálny prístup – 1 dieťa, 2 delfíny, 2 terapeuti,
- Rodič môže byťt pri bazéne v čase terapie a komunikovať s dieťaťom,
- Maximálna ochota pracovníkov delfinária pomôcť pri presunoch dieťaťa,
- Nižšia cena,
- Časovo nenáročný program,
- Kvalifikovaní terapeuti,
- Bezplatne požičiavanie neoprénov, k dispozíicii všetky veľkosti,
- Bližšia vzdialenosť centra od letiska,
- Oddychové kreslá pre rodičov a deti pred, alebo po terapii pri bazéne.

Nevýhody terapie:
- Zákaz fotenia a kamerovanie počas terapie (disponujú vlastným kameramanom a fotografom a po terapii je možné zakúpiť si nasnímané zabery),
- Pri hlavnom vchode je 5-6 schodov,
- Rodič nemôže byť s dieťaťom v bazéne.

Možnou nevýhodou môže byť skutočnosť, že centrum nie je dobudované, čo však nemá vplyv na kvalitu terapie. Z toho dôvodu v centre tento rok neboli Show s delfínmi, co bolo pre nas pozitivne, pretoze tym bola ponuka obmedzena na terapie a plavanie s delfinmi.

Cena terapie:
1 terapia = 80 eur
5 terapii = 350 eur
10 terapii = 650 eur

Cena zahŕňa transfer z hotela do delfinária, sluzby a delfinoterapiu.

Kontakt na pani Hanku:
skype: bohemia-eg

www.hurghada-egypt.net, www.realityegypt.eu
mail: reality.egypt@gmail.com
facebook: Hana Holubova

10) Logopédia

Od Novembra 2012 navštevujeme logopedičku. Maximkove sústredenie sa je veľmi kratunké, preto musíme na ňom popracovať a taktiež sa potrebujeme sústrediť na zrakový kontakt, ktorý je pri odovzdávaní informácii nesporne prvotným. Pani logopedička nám poradila, aby sme pri odovzdávaní informácii Maximkovi (napr. Chceš jesť? Ideme spinkať? Vezmi kocku.) votreli sa Maximkovi do zorného poľa, aby sme mali istotu, že aspoň na chvíľku nás zbadá.

Podobne ako liečebná pedagogička pani Stanka z Maríny (Kováčová) nám pani logopedička Mirka poradila hru s názvom Výmena rolí, ktorú v podstate už hráme. Výmena rolí je komunikačnou stratégiou.

V prvom období vývinu dieťaťa, v období nezámernej komunikácie, dieťa ešte nevie komunikovať zámerne, ale výmenu rolí zvládne na neslovnej alebo zvukovej úrovni. 

Ako na to? Zoberte si rovnakú hračku, ako má dieťa a napodobňujte jeho pohyby- búchanie, hrkanie, mávanie...Potom čakajte na reakciu dieťaťa. Väčšina detí činnosť zopakuje, čo je znakom pre Vás, aby ste zahrali svoju rolu.

Na zvukovej úrovni je výmena rovnaká: počkajte, kým dieťa vydá zvuk, potom ho Vy zopakujte a počkajte na reakciu dieťaťa.

 

11) Tyflopédia

 29.11.2012 nás prvykrát navštívila pani tyflopédka a poradila nám ako rozvíjať Maximkov zrak. Tyflopéd je špeciálny pedagóg zameraný na zrakové obmedzenia.

Inšpirovaná pomôckami, ktoré nám pani tyflopédka ukázala pri vyšetrovaní Maximka, vytvorila som zopár našich pomôcok.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Prosim o kontakt

(Petra, 7. 8. 2014 12:54)

Dobry den prosim zavolajte mi alebo mi poslite na vas kontakt je nas 5 rodin s angelmanovym syndr kt sa stretavame dakjem petra 0944222574, petramojtova@yahoo.co.uk

Re: Prosim o kontakt

(Maximkova mamka, 17. 1. 2015 16:53)

Dakujeme Petra, uz sa teda dost rozrastame, hlavne je, ze o sebe vieme a mozeme si byt oporou.

mikrocefalia

(jana oravcova, 16. 1. 2015 21:51)

Ahojte,
chcela by som sa kontaktovat s rodicmi, ktorych dietatu bola diagnostikovana mikrocefalia.
Skusenosti, pomoc dietatu, terapie...Vymena skusenosti.
kontakt:
oravcova77@gmail.com
Dakujem.

Re: mikrocefalia

(Maximkova mamka, 17. 1. 2015 16:51)

Ahoj Janka,
odporucam pridat sa do skupin na socialnej sieti facebook s nazvom: deticky inak obdarene a MAMY s velkym M. Tam je vela rodicov a urcite medzi nimi budu aj rodicia deticiek s mikrocefaliou.
Vsetko dobre.